" สิ่งปลูกสร้างสำคัญที่รากฐาน การทำงานสำคัญที่ความร่วมมือ "  L-TAP ENGINEERING CO.,LTD เป็นผู้นำในด้านธุรกิจก่อสร้าง สร้างผลงานอย่างมีคุณภาพ บริหารงานอย่างมืออาชีพ บริหารงานโครงการก่อสร้างโดยยึดหลักคุณภาพงานที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรและการทำงานเป็น Teamwork

ติดต่อบริษัท แอลแทป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

  • ที่ตั้ง 81/3  มบ. ภัทรินทร์ 2 
  • ถ.หทัยราษฎร์  แขวงบางชัน            
  • เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510
  • โทร. 02-0491017-9
  • โทรสาร. 02-0491019 
  • Email : ltap2005@hotmail.com

 

 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 81,341