" สิ่งปลูกสร้างสำคัญที่รากฐาน การทำงานสำคัญที่ความร่วมมือ "  L-TAP ENGINEERING CO.,LTD เป็นผู้นำในด้านธุรกิจก่อสร้าง              สร้างผลงานอย่างมีคุณภาพ บริหารงานอย่างมืออาชีพ บริหารงานโครงการก่อสร้างโดยยึดหลักคุณภาพงานที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรและการทำงานเป็น Teamwork

____      ติดต่อ บริษัท แอลแทป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  สำนักงานกรุงเทพฯ  ________________                         ____                                                                                                                                

  • ที่ตั้ง 60/46 ม.กฤษดานคร25 
  • ถ.ประชาร่วมใจ31แขวงทรายกองดินใต้             
  • เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510
  • โทร. 02-9169058-9
  • โทรสาร. 02-9169060 
  • E-mail : ltap2005@hotmail.com 

 ______________________________________________________________ www.ltapengineering.com  ___     ___________        __

 

 

 

 

 

Visitors: 21,732