_____________________________________________________               __                        __________                                               ___________________

     การดำเนินกิจกรรมของบริษัท>>>                                 

 1.  จัดการสรรหาผู้ออกแบบอาคาร ผู้ออกแบบตกแต่ง ให้กับเจ้าของ
 2.  จัดการสรรหาผู้รับเหมารายย่อยทุกประเภทให้กับเจ้าของโครงการ
 3.  จัดการวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้กับเจ้าของโครงการ
 4.  จัดการก่อสร้างโครงการโดยจัดทีมงานเข้าบริหารงานก่อสร้างพร้อมควบคุมดูแลการทำงานให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                                                                    วัตถุประสงค์และกิจกรรมหลักของบริษัท>>>

          การรับเหมาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์อาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย งานโยธา งานประมาณราคา งานระบบ      งานวิศวกรรม งานคำนวณ งานสถาปัตยกรรม งานตกแต่ง และงานก่อสร้างทั่วไป  บริษัทเรา เป็นบริษัทฯ รับเหมาก่อสร้างที่มีความ      พร้อมด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ มีคุณภาพ ศักยภาพ ในการทำงานร่วมกัน และเพียบพร้อมด้วยเครื่องมือต่างๆ ในการก่อสร้างที่      ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีเข้ามาดำเนินการก่อสร้างตามโครงการต่างๆ....                                     

 

        บริษัท แอลแทป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 •      จดทะเบียนการค้า            
 •      วันที่  15  พฤศจิกายน  2548
 
 •        ทะเบียนเลขที่                 
 •      0805548000767
 
 •      ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม        
 •      3032007771       ออกให้ ณ วันที่ 9 มกราคม  2549
  
 •      ทะเบียนกองทุนทดแทนเลขที่  
 •      80-0003837-4   ออกให้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2549
 
 •      ทะเบียนประกันสังคมเลขที่    
 •      80-0003837-4   ออกให้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2549
   

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                           

DOWN LOAD..... COMPANY PROFILE  L-TAP

  ____      ติดต่อ บริษัท แอลแทป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  สำนักงานกรุงเทพฯ  ________________                                                                                                                                                     
 • ที่ตั้ง 60/46 ม.กฤษดานคร25 
 • ถ.ประชาร่วมใจ31แขวงทรายกองดินใต้             
 • เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510
 • โทร. 02-9169058-9
 • โทรสาร. 02-9169060 
 • E-mail : ltap2005@hotmail.com 
 ________________________________________________________ www.ltapengineering.com ___     _______                       ___
 
Visitors: 19,760