บริษัทเราได้มีการพัฒนาโครงการก่อสร้าง และพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ โดยได้เข้าร่วมลงทุนกับบริษัท 2 แห่ง เพื่อสามารถสร้างงานก่อสร้างดำเนินธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ และมีการเติบโต สามารถสร้างรายได้และสร้างโอกาสในการทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ.....

  ____             ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เอส โอ เอส เครน เซอร์วิส    ________________                                                                                                                                                    
 • ที่ตั้ง 43/1 ถนนบ้านในหวัง
 • ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง           
 • จ.นครศรีธรรมราช 80110
 • โทร. 075-329322
 • โทรสาร. 075-329323
 • E-mail : soscrane@hotmail.com 

  ____________________________________________________                         ___     _______                       ____                                            

____      บริษัท ซีทีแอล บิ้ลท์เท็ค จำกัด  ___________                _____                                                                                                                                                    
 • ที่ตั้ง 20 ซอย  อ่อนนุช 55/1 
 • ถนน  อ่อนนุช แขวงประเวศ              
 • เขตประเวศ  กรุงเทพฯ  10250
 • โทรศัพท์. 02-7216830 
 • โทรสาร.  02-7217034
 • E-mail : ctlbt@hotmail.com 

  ____________________________________________________  ___     _______                                                                                        ____       

 
Visitors: 19,759