ความปลอดภัยมีความสำคัญเป็นลำดับแรก ถือเป็นหัวใจหลักของการทำงานทุกประเภท ทางบริษัทฯจึงเล็งเห็นความสำคัญโดยจัดการส่งเสริม สนับสนุน และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทั้งในระดับผู้บริหาร ระดับหัวหน้างานและระดับพนักงาน และบริษัทได้จัดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัย เพื่อให้พนักงานมีทักษะ ความรู้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง.... โดยคณะผู้บริหารแต่ละท่านได้กล่าวปรัชญาด้านความปลอดภัยไว้ดังกล่าวนี้...

___      ติดต่อ บริษัท แอลแทป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  สำนักงานกรุงเทพฯ  ____________                                                                                                                

  • ที่ตั้ง 60/46 ม.กฤษดานคร25 
  • ถ.ประชาร่วมใจ31แขวงทรายกองดินใต้             
  • เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510
  • โทร. 02-9169058-9
  • โทรสาร. 02-9169060 
  • E-mail : ltap2005@hotmail.com  

  ____________________________________________ www.ltapengineering.com ___     _____                    _____        _                __

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 19,761